Så fungerar det:

1

Välj presentkort
Välj mellan 100-tals butiker & upplevelser

2

Skicka presentkortet
Leverering på några sekunder via e-mail eller SMS

3

Inlös presentkortet
Inlös presentkortet i butiken eller på webshoppen

Förlängd skattefrihet för gåvor i 2021

Förlängd skattefrihet för presentkort upp till ett värde av 2 000 kronor per anställd i 2021.

Som arbetsgivare har du under hela 2021 möjlighet att ge dina anställda gåvor på upp till 2000 kronor, helt skattefritt. Detta som en följd av 2020-initiativet om skattefria gåvor. Beloppet har nu även fördubblats och initiativet har förlängts med ett helt år. Detta träder i kraft d. 1/5–2021 och gäller fram till d 31/12–2021. Den skattefria förmånen gäller även retroaktivt för gåvor som redan är inköpta och utdelade ifrån d. 1/1–2021.
Syftet med förslaget är att stötta företag samt att stärka den ekonomiska återhämtningen, till exempel genom att alla anställda kan få presentkort till restauranger och butiker, vilket i sin tur hjälper och stöttar det lokala näringslivet. (Regeringen.se)

För skattefria gåvor inklusive presentkort gäller att förmånen inte ska tas upp till beskattning, under förutsättning att gåvornas värde sammantaget inte överstiger 2 000 kronor per anställd under denna period och att de inte utbetalas i pengar.

Alla presentkort till Förlängd skattefrihet för gåvor i 2021