Så fungerar det:

1

Välj presentkort
Välj mellan 100-tals butiker & upplevelser

2

Skicka presentkortet
Leverering på några sekunder via e-mail eller SMS

3

Inlös presentkortet
Inlös presentkortet i butiken eller på webshoppen

Infografik: Ultimata guiden över regler för företagspresenter

#uppdaterad september 2017. 

Regler för företagspresenter - Moms, avdrag och beskattning (Samlat i en infografik)

Vi har upplevt, att det ofta är många frågor och funderingar när det kommer till att förse sina medarbetare med presenter, samt hur företaget ska förhålla sig till beskattning m.m. Det är också gånger som den anställde är i tvivel om hur denne ska förhålla sig till mottagningen av presenten.

Vi har därför samlat de vanligaste frågorna i en infografik nedanför, för att ge er en överblick över det viktigaste sakerna att tänka på i förhållande till företagspresenter. Vi har samlat information primärt från Skatteverket, men också bl.a. Visma & AM System.


Det är nästan 90% av alla svenska företag som ger presenter till deras medarbetare och anställda. Här kan du se vårt stora utbud av företagspresenter.


Detta får du svar på:

 • Generell info - När får jag ge en present? 
 • Maxbelopp - Hur mycket får jag spendera på presenter? 
 • Representationsgåvor
 • Avdrag och procentsatser
 • Skatteregler för medarbetare/personal

 

Du får gärna använda denna grafik på din egen hemsida, så länge du hänvisar till www.huuray.se som källa.

Du är givetvis välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med grafiken på din hemsida.


Nedanstående text är ett utkast från infografiken.
---------

Regler för företag i samband med företagsgåvor.

Nedanför hittar du som företag frågor och svar som ofta ställs vidrörande gåvor:

julegaver til ansatte

 

Vilka typer av presenter kan jag ge till mina anställda?

Du har säkert själv funderat över flera av nedanstående frågor; T.ex. finns det ett tak för företagspresenter? – Vi har svaret till dig här. Som utgångspunkt får medarbetare och anställda enbart motta presenter av tre anledningar, utan att någon av parterna ska behöva skattas för värdet av presenten. Detta är vid julklappar, jubileumsgåvor eller minnesgåvor. Dock är det några undantag för denna regel: Bland annat är kontanta presenter eller presentkort som kan inlösas mot kontanter eller motsvara kontanter, alltid skattepliktigt.

 

 • Regler för företagsjulklappar:

Julklappen till din dina anställda är skattefri, så länge den är av så kallat mindre värde. Julklappen anses att vara av mindre värde om värdet av julklappen inte överstiger 450kr inkl. mervärdesskatt. Överstiger julklappen 450kr inkl. mervärdesskatt, ska hela julklappen beskattas. Administration eller transport av julklappen räknas inte med i det totala värdet av julklappen.

Det går alltså utmärkt att ge bort ett presentkort i julklapp, så länge presentkortet inte kan inlösas mot kontanter.

Maxbelopp för julklappar, exkl. moms, blir då 360 kr vid 25% moms, 401 kr vid 12% moms, resp. 424 kr vid 6% moms. 

 

 • Regler för julklappar till kunder:

Som utgångspunkt är julklappar till kunder inte avdragsgilla. Dock medges enklare reklamgåvor eller mindre presenter som har direkt anknytning till ditt företags verksamhet. Detta skulle kunna vara almanackor, pennor eller kaffemuggar, försedda med företagets logga. Presenterna ska lämnas till större antal personer/kunder för att vara avdragsgilla. Gåvan/gåvornas totala värde bör inte överstiga 200kr för att räknas som skattefria.

 

 • Regler för jubileumsgåva:

En jubileumsgåva anses vara en gåva som företag har möjlighet att ge en anställd, när företaget firar 20,- 25-, 50-, 75, eller 100 år etc. Jubileumsgåvan är skattefri, så länge den inte överstiger 1350kr inkl. mervärdesskatt. Överstiger gåvan 1350kr inkl. mervärdesskatt, beskattas hela beloppet.  

 

 • Regler för minnesgåva:

En minnesgåva kan överlämnas i flera olika anledningar;

 • Speciell högtid till varaktigt anställd t.ex. den anställdes 50-årsdag
 • En längre tids anställning, 20år, 25år osv.
 • Anställningen upphör

 

En minnesgåva är skattefri, så länge gåvans värde inte överstiger 15.000kr, inkl. mervärdesskatt. Den får heller inte ges vid mer än ett tillfälle, med undantag för vid anställningens upphörande. Om hela gåvans värde inkl. mervärdesskatt överstiger 15.000kr, beskattas hela beloppet.

För att få lov att ge en minnesgåva till en varaktig anställd, skal den anställde varit anställd i förteget i minst 6 år.

Har det under de senaste 6 åren skett en omstrukturering, t.ex. fusion, som lett till att företaget har bytt namn eller identitet, betyder inte det att den anställde har bytt arbetsgivare, utan kan tillgodoräkna sina tidigare år som anställd.

 

 

 

 • Regler för reklamgåvor – till kunder och anställda

Företag har möjlighet att utdela reklamgåvor till kunder och anställda, om gåvorna har direkt relation till själva företaget, t.ex. pennor, block, handdukar, nyckelringar eller liknande – beklädda med företagets logotype. Gåvan/gåvorna bör inte överstiga 350kr inkl. mervärdesskatt, per gåva. Reklamgåvor ska mer eller mindre vara av obetydligt värde för företaget och ska ses som reklam/marknadsföring för företaget.

 

 • Regler för gåvor vid högtidliga tillfälliga:

Gåvor vi speciella tillfällen som födelsedagar (inte jämna), bröllop eller annan anledning, är skattepliktiga, då de inte går under jubileumsgåva, minnesgåva eller julklapp.

 

Men vad med sommargåva?

Många företag ger sommar gåvor till sina anställda. Detta är dock ingenting som skatteverket har godkänt som skattefritt och därför ska företag skatta för ev. gåvor och presenter som ges i samband med sommaren/semestertider.

 

När räknas det som representation?

Det finns både intern och extern representation.

Under inkomstskattelagen finns ingen definition av ”representation”, därför är det är svårt att svara på helt precis, vad man kan göra avdrag på och inte.

 • Intern representation riktar sig mot personer inom företaget, så som medarbetare, styrelseledamöter etc. Det skulle t.ex. kunna vara personalfester, teambuilding-aktiviteter, kurser eller liknande.
 • Extern representation är representation som ska vara med till att skapa eller bibehålla en god relation med nya eller existerande samarbetspartners, kunder, återförsäljare etc. Ett exempel skulle kunna vara att bjuda på mat och dryck vid förhandlingar.

 

 • Regler för representationsgåvor:

Representationsgåvor ges till kunder eller leverantörer, som tecken på visad uppskattning vid t.ex. inledning av nytt samarbete eller för att bibehålla en god relation. Gåvan får inte kräva någon form av motpresentation av mottagaren. Gåvan måste lämnas direkt vid representationstillfället och som företag får man göra avdrag för max 180kr exkl. moms. Då gåvan inte får framstå som en muta, kan det vara förnuftigt att hålla sig till gåvor för lägre belopp, t.ex. presentkort, blommor, biobiljetter, choklad eller liknande.

 

 

 

Hur stora avdrag kan jag göra?

Inkomstskatteavdrag – Lika stora oavsett om det är intern eller extern representation.

 • Enkel förtäring så som kaffe och kaka eller enklare smörgås, i samband med möten, demonstration, visning, styrelsesammanträden etc. – 60kr/person
 • Jubileum, upplevelser, representationsgåva, personalfest etc. – 180kr/person

 

Momsavdrag – kan aldrig vara högre än en summa som motsvarar momsen.

 • Måltid utan alkohol – högst 36kr/person
 • Måltid med starköl, vin eller sprit – 46kr/person
 • Måltid med starköl, vin eller sprit – 12% av vad maten kostade, plus 25% av vad alkoholen kostade.
 • Upplevelser, gåvor eller liknade – En summa som motsvarar momsen, ofta 6% eller 12% 

 

Ska det betalas skatt av presentkort? (Regler för presentkort)

Det kan vara att du har undrat, om du ska betala skatt när du ger bort presentkort i present? Är presentkort skattepliktigt?

Om du som företag väljer att ge bort presentkort i anledning av julklapp, jubileumsgåva eller minnesgåva, samt att presentkortet inte kan inlösas mot kontanter, betraktas presentkort som en vanligt present och ska där med inte upp till beskattning.

 

Har du som anställd mottagit en present från din arbetsgivare?

Som utgångspunkt behöver du inte mer än att tacka och ta emot, presenter tycker vi alla om. Har du där emot möjligheten att välja om du hellre vill skänka ett bidrag till en ideell förening, blir du som anställd beskattad. Som alternativ kan arbetsgivaren välja att istället för julklappar till de anställda, skänka ett bidrag till en ideell organisation. På så vis undgår den anställde beskattningen.

gaver kommunalt ansatte

 

Vem kan jag fråga?

Du hittar mer information på: www.skatteverket.se

Telefon: 0771–567 567

Utlandet: + 46 8 564 851 60

Du kan också maila din fråga: https://www.skatteverket.se/omoss/kontaktaoss/mejla/stallenfraga.4.71004e4c133e23bf6db8000110925.html

 

Källor:

 • https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/gavor/julgavor.4.18e1b10334ebe8bc80003009.html?q=presentkort
 • https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/gavor.106.233f91f71260075abe880009823.html?q=presentkort
 • https://www.skatteverket.se/rattsinformation/arkivforrattsligvagledning/arkiv/stallningstaganden/aldre/ar/2017/stallningstaganden2005/13062859105111.5.2132aba31199fa6713e80001927.html#
 • https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.4/2620.html
 • https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/driva-eget-foretag/representation
 • https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/driva-eget-foretag/julgava-och-minnesgava
 • https://www.amsystem.com/sv/2016/06/guide-representation-avdrag-policy/
 • https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/se/pdf/skatt/2016/se-tax-gavor-till-anstallda-och-kunder-cfo-world-2017-04-25.pdf

 

Grafiken är utarbetad av Huuray.se – du är välkommen att använda den på din egen hemsida, så länge du hänvisar till källan, www.huuray.se